Misyonumuz

İOM insanların her alanda kendini gerçekleştirip varlığını anlamlı kılmasını ister. Bu ancak her bir bireyin sağlık, eğitim, bilim, spor, kültür ve sanat alanlarında yapacağı içsel çalışmalar ile gerçekleşebilir. Ancak böylece barış içinde akıl, beden ve ruh sağlığı yerinde uygar bir toplum olabiliriz.

İOM İyi Olmak Mümkün çalışmalarını bireyin eğitiminin en önemli parçası olarak görür. Bu sebeple bir dizi eğitim programı hazırlayıp uygulanmasını sağlar. Bu yöntemleri bilen ve uygulayan bireylerin farkındalıkları artar ve  hayatlarını verimli biçimde sürdürürler.

İOM İyi Olmak Mümkün çalışmaları ile yaratıcılığa katkı sağlar. Yaratıcı düşünceyi geliştiren yöntemleri kullanır. Kültür ve sanat alanında kendini ifade eden insanların hayatını zenginleştirip yeni boyutlara taşır.

İOM İyi Olmak Mümkün çalışmaları kapsamında, her açıdan sağlıklı bir beden için sporu önemser. Bu sebeple spor alanındaki çalışmaları destekler. Sportif aktivitelerin insanları olumluya, iyiye kanalize edeceğini düşünür.
İOM bireylerin beden, zihin ve ruh sağlığını önemser. İyi Olmak Mümkün çalışmalarını öğrenip uygulayan herkes bütüncül sağlığını korur. Bu sayede hayatını olumlu yönde yaşar.

Vizyonumuz

İOM beden ve zihin açısından sağlıklı gelecek nesillerin yetiştirilmesine katkı sunmayı hedefler. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere her bir bireyin İyi Olmak Mümkün yöntemlerini bilmesi gerektiğini düşünür. Bu yöntemleri kullananların eğitim, kültür, sanat, spor ve sağlık alanlarında etkin ve verimli olacağına inanır.
İOM İyi Olmak Mümkün çalışmalarıyla çeşitli eğitim kanallarının sonraki nesillere gelişerek aktarılmasını ister.
İOM her türlü yaratıcılığın desteklendiği kendi kendine yetebilen bir ekosistem oluşmasını amaçlar.
İOM sporu gündelik hayatın bir parçası olmasını destekler.
İOM insanların İyi Olmak Mümkün yöntemlerini öğrenip hayata geçirerek beden ve akıl sağlığı tam ve bütün olarak kendinden sonraki nesillere örnek olabilecekleri ortamı sağlamayı hedefler.