Fatma Paraş

Fatma Paraş

fatmaparas@iomvakfi.org.tr

İnsanlar ancak her alanda kendini gerçekleştirdiğinde hayattaki varlığınlığını anlamlı kılabilir. Her birey sağlık, eğitim, bilim, spor, kültür, sanat ve spiritüel alanlarda yapacağı içsel çalışmalar ile bunu gerçekleştirir. Her alanda kendini gerçekleştiren bireylerden oluşan bir toplum ancak uygar olabilir. İOM Vakıf çalışmaları ile bu amacın gerçekleşmesini sağlayacak döngünün kurulup, işlerliğini sağlamayı hedeflemekte.

2019 yılından bu yana permakültür (Permaculture – Permanent Agriculture ) alanında yoğun ve aktif şekilde çalışmakta. Uluslararası geçerli permakültür tasarım sertifikası sahibi. Bursa’da yaşamakta olduğu köyde permakültür yöntemlerini kullanarak doğa ile uyumlu bir hayat sürdürmekte. Permakültür çalışmaları kapsamında özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının gündelik hayatımızdaki aktif kullanımına ilişkin çalışmaları sürmekte.

Dijital teknolojilerin yaygınlaştığı günümüz ortamında teknoloji ve doğa dengesini sağlamaya yönelik yöntemler geliştirmekte.

BUMED (Boğaziçi Ün. Mezunlar Derneği) ve ODD’de (Okul Destekleme Derneği) ile gönüllülük kapsamında üniversite öğrencilerinin gelecek ve kariyer planlamalarına destek olmakta.

Çalışanların, etkin ve verimli iş hayatı sürdürme becerileri kazanmalarına yönelik destek olmakta. Üniversite’den mezun olduğu 1994 tarihinden 2019 yılına kadar yirmi beş yıl boyunca; otomotiv, yapı, bilişim ve enerji alanında faliyet gösteren, yerli yabancı çok uluslu şirketlerde dış ticaret, gümrük, satınalma, lojistik, sözleşme hazırlama ve yönetme, tedarikçi ilişkileri yönetimi, sistem kurma ve hayata geçirme, proje bazlı süreç ve iş analizi, şirket misyon ve hedeflerine yönelik departman yapılanması, prosedürlerin hazırlanması, etik kurallarının uygulanması, iş akışlarını güncel en iyi uygulamalar ile karşılaştırıp operasyonel işlerliğini sağlamak, ekip yönetmek, bütçe takibi yapmak, fiyat, tedarikçi ve pazar araştırması yaparak maliyetleri istenen seviyede tutmak, ihtiyaç duyulduğunda şirket yönetimine danışmanlık yapmak, kriz yönetimi, değişim yönetimi, şirket dışı tarafları koordine etmek ve gerektiğinde pazarlıkları yürütmek gibi pek çok farklı sorumluluk üstlenip, tüm işleri zamanında etkin ve verimli şekilde yerine getirdi.

1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İyi derecede İngilizce bilmekte.

Okumayı ilk öğrendiğinden beri düzenli kitap okumakta. Hayatının farklı dönemlerinde boş zamanlarında pek çok spora ilgi duyup eğitim aldı. Yüzme, tenis, squah, zumba, salsa, at binme, kayak, buz pateni v.b. Yurt içi ve dışı seyahat etmeyi sevmekte Avrupa, Kuzey ve orta Amerika, Asya’da muhtelif ülkelere seyahat etti.