Yapılan araştırmalara göre dünyadaki salgın dönemi bireylerde mevcut kaygı bozukluklarını iki misline çıkardı.

2021 yılı itibarıyla dünyada ofis çalışanlarının %70’e yakını işlerine bağlı değil, verimlilikleri düşük ve iş yaşamında kendilerini mutsuz hissediyor. Gallup’un yaptığı araştırmaya göre ise dünya üzerinde ofis çalışanlarının %85’e yakın kesimi işini sevmiyor. Yapılan araştırma bunların başlıca sebeplerinin yönetici, ekip arkadaşları, iş yeri ile ilgili özel sebepler olduğunu ifade ediyor.
Fakat biz İOM Vakfı olarak biliyoruz ki, ofiste ve iş yaşamında iyi olmak, iyi hissetmek, kolaylıkla becerileri geliştirmek ve tüm problemlerden arınmak mümkün.

Şirketlere özel hazırlamış olduğumuz “İyi Olmak Mümkün” programı ile çalışanlara, yaşadıkları problemlere kalıcı olarak çözümler bulabilecekleri, kolay uygulanabilir yöntemler öğretiyoruz.
Temel programımız “İyi Olmak Mümkün”ün yanı sıra kurumsal psikolojik danışmanlık kapsamında hazırladığımız özel kurumsal eğitimlerimiz ile de şirketlerin ve kurumların özel eğitim ihtiyaçlarına cevap veriyoruz.

Yöntemlerimizin bireylerde kaygı bozukluğunu giderdiğini gözlemlediğimiz gibi aşağıdaki konularda da çok büyük fayda sağladığını gördük:

 • İletişim becerileri
 • Bireysel beceriler geliştirme
 • Düzen kurma ve koruma
 • Uyumu yakalama
 • Bölümlerarası koordinasyon
 • Problemleri hızlı ve güvenilir şekilde çözme
 • Sağlıklı karar verme
 • Topluluk önünde konuşma
 • Özgüven kazanma
 • Büyüme stratejileri geliştirme
 • Kârı artırma
 • Verimliliği artırma
 • Üretimi artırma
 • Pazar payını artırma
 • Risk yönetimi
 • Çatışma yönetimi
 • İhtiyaç farklılığından doğan çatışma
 • Fikir farklılığından doğan çatışma
 • Amaç farklılığından doğan çatışma
 • İş ve aile hayatı arasındaki dengeyi sağlama becerileri
 • Rekabet ortamında stres yönetimi
 • Zaman yönetimi
 • Motivasyon
 • Konsantrasyon
İOM Vakfı kurucusu, sosyolog, aile danışmanı ve yazarım. “İyi Olmak Mümkün” adında hayatın birçok alanında iyileşmeler ve gelişmeler sağlayan yöntemleri öğrettiğim bir programın kurucusuyum. Bugüne kadar yüzlerce kişiye ulaşmış ve katılanların hayatında önemli farklar yaratmış bu programı şimdi şirketlere özel olarak hazırladım. Ben ve ekibimin öncelikli gayesi; aktif iş yaşamındaki bireylerin hayatlarına olumlu yönde katkıda bulunmaktır. Böylelikle bireylerin en çok vakit geçirdiği alan olan iş hayatında iyileşme yaygınlaşmış olacak, kişilerin yanı sıra kurumlara, toplum psikolojisine ve ülkemize büyük katkılar sağlayacaktır.
Yasemin Conker
İOM Vakfı Kurucusu
İyi Olmak Mümkün Programı sayesinde çalışanlar;
 • Hayattan ve işlerinden daha çok zevk alıyorlar.
 • Yaşama sevinçleri ve canlılıkları artıyor.
 • Sağlıklı oluyorlar.
 • Özgüvenleri yerinde oluyor
 • Başarıyı kolayca elde ediyorlar
 • İş arkadaşları ve çevreleri ile mükemmel iletişimde oluyorlar.
 • Anda kalabildikleri için hata oranları çok çok düşüyor.
 • Çözüm odaklı düşünebiliyorlar.
 • Açık sözlü, içten ve dürüst oluyorlar.
 • Etik değerlere önem veriyorlar
 • Yapabileceklerini ve yapamayacaklarını ayırt edebiliyorlar.
 • Kendilerini ve şirketi riske atmayan kararlar alıyorlar
 • Özel hayatları da düzene giriyor.
 • Dili olumlu kullanma becerisi ediniyorlar.
 • Performansları artmasına karşın yorgunluk hissetmiyorlar
 • Yaratıcı yönleri gelişiyor

Temel programımız İyi Olmak Mümkün
nasıl gerçekleşiyor?

İyi Olmak Mümkün Programı altı gün sürüyor. Belirlenen günlerde (ardışık ya da aralıklı olmak üzere) modüller halinde gerçekleşiyor.
Program süresince İOM Vakfı’nın oluşturduğu tüm bu pratik ve etkili yöntemleri katılımcılara öğretiyoruz. Bu yöntemleri öğrenen bireyler; yöntemleri uygulayarak, yaşamın tüm alanlarında, kendilerine birçok fayda sağlayacak yetkinlikler kazanıyor.

Özel tasarımımız kurumsal eğitimler
nasıl gerçekleşiyor?

İyi Olmak Mümkün yöntemleri temel alınarak oluşturulmuş kurumsal eğitimlerimiz, kurum ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sunuluyor. Kurumsal eğitimlerimizin amacı, en geniş anlamda kurum çalışanlarının genel yaşam kalitesini arttırmak, onların en yüksek verim ile çalışmalarını sağlamak ve çalışan mutluluğunu sağlamaktır. İnteraktif bir eğitim anlayışıyla, eğitimin konusuna özel pratikler sunuluyor ve yetkin eğitmenlerimiz tarafından etkili çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu eğitimler süresince çalışanlar anında konu özelinde dönüşüm yaşayabiliyor ve arzu edilen eğitim kazanımları eğitim süresince bile fark edilmeye başlanıyor. Kurumsal eğitimlerimiz, kurumun katılımcı sayısı göz önüne alınarak ve kurumun ihtiyaçları belirlenerek özel olarak tasarlanmaktadır.

Özel Tasarım:
Kurumsal Eğitimlerimiz

Şirket çalışanlarının genel yaşam kalitesini arttırmak, onların en yüksek verim ile çalışmalarını sağlamak ve çalışan mutluluğunu sağlamak amacıyla kurumsal eğitimler veriyoruz. İş-Yaşam dengesini sağlamış çalışanların şirketlerin büyümesinde önemli bir etken olduğu birçok araştırma ile kanıtlanmıştır. Hazırladığımız eğitimler ile bireysel ve kurumsal hayatlarının dengesini sağlayan çalışanlar, hem kendi hayatlarında hem de çalıştığı şirketlerde verimli oluyor.

Mevcut eğitim başlıklarımız ise şu şekilde;

 • Kendini Tanı
 • Krizle Başa Çık
 • Duygularla Tanış
 • Motivasyonunu Yükselt
 • Anında Dönüşüm Yaşa
 • Yeteneklerini Ortaya Çıkar
 • Başarılı Olmak Mümkün
 • Mutluluk Alışkanlığı
 • Takım Ruhu
 • İletişimin Gücü

Yöntemlerimiz

Kurumsal eğitimlerimiz, temel İyi Olmak Mümkün programında öğretmiş olduğumuz yöntemler kullanılarak gerçekleşiyor. Uzman eğitmenlerimiz tarafından gerçekleştirilen bu eğitimler çalışanların hayatlarında ve yetkinliklerinde olağanüstü bir dönüşüm sağlıyor. Böylelikle hem kendi yaşamlarına hem de çalıştıkları kurumlara önemli katkı sağlıyor.

Kullandığımız yöntemler ise şu şekilde;

 • Anda kalma teknikleri
 • Kendine dışardan bakma
 • Düşünceyi sorgulama
 • Hikaye ayrıştırma
 • İçsel uzlaşma
 • Bilişsel çarpıtmaa

Kendini Tanı

Kendi yeteneklerinin, duygularının, arzu ve isteklerinin henüz kararına varamamış bireylerin hem kurumsal hem de bireysel yaşam içerisinde dengeye gelmeleri, aktif ve üretken olmaları uzun sürebiliyor. Özellikle iş yaşamı içerisindeki dinamik akış, kendini tamamlanmış hissetmeyen çalışanlarda daha stres verici bir durum haline gelebiliyor. Tüm bu stres hali, aslında kendine uygun olmayan isteklere ulaşmaya çalışan bireylerde stres seviyesini yükseltip daha depresif durumlar yaratabiliyor. Ancak kendini doğru bir şekilde tanıyabilmiş, kendi düşünce dünyasını fark edip gözlemleyebilen bireyler hayat içerisinde daha huzurlu, daha üretken ve daha aktif olabiliyorlar. Kurumlarına da çok faydalı çalışanlar olabiliyorlar. KENDİNİ TANI eğitimi ile çalışanların kendilerini gerçek anlamda fark edebilmelerini, tanıyabilmelerini, potansiyellerini açığa çıkarmalarını sağlamaya yardımcı oluyoruz.

Eğitim sonucunda oluşan bazı kazanımlar şu şekilde;

 • Kendini tanıma
 • Kendi yeteneklerini fark edebilme
 • İsteklerini tespit edebilme
 • %100 sorumluluk alabilme
 • Zihinsel dinginlik
 • Stres seviyesinin en aza inmesi
 • Konsantrasyon ve motivasyon artışı
 • Kurum sadakati

Krizle Başa Çık

Kriz anları ve hayat şartları çoğunlukla çalışanları olumsuz etkileyen, isteklerini ve motivasyonlarını kaybetmelerine neden olan durumlar yaratıyor. Zihin yapılarına göre her birey yaşanan olumsuz durumlara tepkiler veriyor. Bu tepkiler çalışanları çokça pasif hale getiriyor. Konfor alanından uzaklaşan kişiler mutsuzluk yaşarken üretkenlikleri düşüyor, iletişimleri azalıyor ve yaşamdan kopuk özellikler sergiliyor. KRİZLE BAŞA ÇIK eğitimi ile çalışanların, yaşadıkları durumlara neden tepki verdiklerini, nasıl tepki verdiklerini ve bu yaklaşımları çözümlemelerini sağlıyoruz. Yaşadıkları kriz anları üzerinden gerçek örneklerle çalışarak yetkinliklerini geliştiriyoruz. Bunun sonucunda da yaşanan kriz durumlarından direkt etkilenmeyen, krizlere özgür bir zihinle çözüm üretebilen, yaratıcığı yükselmiş bireyler olmalarına yardımcı oluyoruz. 

Eğitim sonucunda oluşan bazı kazanımlar şu şekilde;

 • Bağımsız gözlem yeteneği
 • Depresif özelliklerin azalması
 • İletişime açıklık
 • Çözüm odaklı yaklaşım
 • Yaratıcılık
 • Sorumluluk alabilme
 • Potansiyelini gerçekleştirme

Duygularla Tanış

Bugün, insanlara ait 300’e yakın duyguyu 9 kategori altında tanımlayabiliyoruz. “İyiyim, mutluyum, fena sayılmaz” gibi çok az bir duyguyu günlük iletişimimiz içerisinde ifade edebilsek de hissettiğiklerimiz bundan çok daha fazlası. Asıl önemlisi ise bu hissettiğimiz duyguların bizim zihnimizde ve bedenimizde nelere neden olduğu. Duygular bizi direkt etkileyen, ruhsal durumumuzu, fiziksel yaşantımızı, günlük performansımızı, iletişim halimizi değiştiren en önemli kaynaklardır. Duygularını fark etmeyen ve bu duyguların temelindeki düşüncelerini yönetemeyen bireyler maalesef yaşadığı duygunun etkisine girer ve bunun getireceği hiçbir şeyi kontrol edemez. DUYGULARLA TANIŞ eğitiminde, çalışanların gün içerisinde yaşadığı olayların, bu olayların getirdiği düşüncelerin ve duyguların farkındalığına ulaşmasını sağlarken, tüm bu durumun etkisinden kurtulabilmelerine yardımcı oluyoruz. Böylelikle daha esnek, duygu durumu daha dengeli, iletişimi açık çalışan ve bireyler olmalarını sağlamakta etkin rol alıyoruz. 

Eğitim sonucunda oluşan bazı kazanımlar şu şekilde;

 • Anda kalabilme
 • Farkındalığın artması
 • Duygu durumunu yönetebilme
 • İletişime açıklık
 • İfade kabiliyetinin artması
 • Stres seviyesinin en aza inmesi
 • Bağışıklık seviyesinin artması

Motivasyonunu Yükselt

COVİD-19 pandemisi ile birlikte günden güne artan motivasyon kaybı hem sosyal yaşamda hem de kurumsal yaşamda günden güne artmaya devam ediyor. Motivasyon kaybı müdahale edilmedikçe günden güne artarak tükenmişlik sendromu gibi durumların oluşmasına neden oluyor. Yaşanan bu durum kurumlarda iş akışlarını aksatıyor, maddi ve manevi kayıplara neden oluyor. MOTİVASYONUNU YÜKSELT eğitiminde, çalışanların motivasyon kaynaklarında neler olduğuna, motivasyonunu düşüren durumlara ve bu durumlardaki örüntülere bakıyoruz. Gerçek örnekler üzerinden yaptığımız çalışmalarla bireylerin benzer durumlarda bir daha motivasyon kaybı yaşamayacağı yetkinlikler kazanmasına yardımcı oluyoruz. Böylelikle çalışma yaşamında daha dayanıklı, zihin işleyişlerinin farkında olan ve stres doğuran olaylardan etkilenmeyen ve motivasyonu daha yüksek çalışanlar olmasına katkı sağlıyoruz. 

Eğitim sonucunda oluşan bazı kazanımlar şu şekilde;

 • Günlük rutinleri fark etme
 • Davranış örüntülerini fark etme
 • Duygu durumunu yönetebilme
 • Plan ve program yapabilme
 • Yaratıcılık ve üretkenlik
 • Stres seviyesinin en aza inmesi
 • Bağışıklık seviyesinin artması

Anında Dönüşüm Yaşa

21. yüzyılda, yaşadığımız bu zaman dilimin en önemli özelliği çok hızlı bir şekilde gelişmelerin yaşanması, çalışma ortamlarının, çalışma şekillerinin değişmesi ve dönüşmesi. Tüm bu durumlar yaşanırken karşılaştığımız en önemli sorun ise bu değişim ve dönüşüm sürecine adapte olabilmek. Bu değişim ve dönüşüm ile birlikte değişebilmek ve dönüşebilmek. İnsanlar birçok psikolojik etmen dolayısıyla değişim süreçlerine direndiği için bu durum çalışma hayatında birçok soruya ve soruna neden oluyor. ANINDA DÖNÜŞÜM YAŞA eğitiminde çalışanları hem zihinsel hem de davranışsal olarak katılaştıran durum ve olayları tespit ederek bu durumları baştan sona dönüştürecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız çalışmalar hem değişen durumlara çalışanların kolaylıkla adapte olmasını sağlıyor hem de çalışanları mutsuz eden, performanslarını her anlamda düşüren zihinsel mekanizmalarını dönüştürüyor. Böylelikle her anlamda daha uyumlu bir çalışma ortamı oluşması kaçınılmaz oluyor. 

Eğitim sonucunda oluşan bazı kazanımlar şu şekilde;

 • Yüksek adaptasyon
 • Esnek yaklaşım kabiliyeti
 • Uyumlu ve dinamik iletişim
 • Kaygının yok olması
 • Karar alabilme
 • Yaratıcı düşünme
 • Takım uyumu

Yeteneklerini Ortaya Çıkar

Bireylerin yeteneklerinin tespit edilmesi, bu yeteneklerin aktif kullanılması ve geliştirilmesi, hem iyi bir pozisyon belirlenmesine hem de bireyin kariyerini doğru bir şekilde yönlendirmesine büyük katkılar sağlamaktadır. YETENEKLERİNİ ORTAYA ÇIKAR eğitiminde her bir çalışan kendini daha yakından ve filtresiz olarak keşfediyor. Hangi konuda başarılı ya da becerikli olduğunun yanı sıra başarısız veya yetkin olmadığını düşündüğü alanlarda neler yapabileceklerini keşfediyor. Belki uzun zaman sonra ilk kez kendi gücünü fark eden bireyler eğitim sonrası kurumlarında olağanüstü performanslar sergiliyor. Aynı zamanda davranışlarının kaynaklarını tespit ederek stresli faktörleri ortadan kaldıran çalışanlarda yaşanan dönüşüm kişinin hem sosyal hem de iş hayatında fark yaratıyor. 

Eğitim sonucunda oluşan bazı kazanımlar şu şekilde;

 • Davranışlarını ve düşüncelerinin farkında olma
 • Bakış açısının gelişmesi
 • Motivasyonun artması
 • Performansın artması
 • Üretkenliğin artması
 • Sorumluluk alabilme
 • Kaygının yok olması
 • Proaktif yaklaşım
 • Takım uyumu
 • Mutlu bir çalışma ortamı

Başarılı Olmak Mümkün

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki her çalışanın ve her yöneticinin iş yerindeki öncelikli amacı başarılı olmak. Bu istek yanında birçok duyguyu ve davranışı da getiriyor. Bunların içerisinde korku, endişe gibi olumsuz olanları ise başarısızlığa büyük kapılar aralıyor. İşte bu zihinsel durumlar ise fiziksel durumlardan daha çok başarıyı engelliyor, hedeflere ulaşılmasını geciktiriyor. BAŞARILI OLMAK MÜMKÜN eğitiminde çalışanlar ve yöneticiler için başarının özel tanımlarını ortaya çıkarıyoruz. Onların bu başarılara veya hedeflere ulaşmasının önünde yer alan zihinsel engelleri tespit ediyor ve ortadan kalkması için yetkin eğitmenlerimiz ile birlikte çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Eğitim sonunda farkındalıkları yükselen çalışanlar hedeflerine daha kolay ulaşıyor ve gerekirse hedeflerini en faydalı şekilde düzenleyebiliyorlar. 

Eğitim sonucunda oluşan bazı kazanımlar şu şekilde;

 • Yüksek farkındalık seviyesi
 • Hedef odaklı yaklaşım
 • Yaratıcılığın artması
 • Karar alabilme
 • Plan ve program yapabilme
 • Performansın artması
 • Üretkenliğin artması
 • Motivasyonun artması
 • Takım uyumu

Mutluluk Alışkanlığı

Mutlu bir çalışma ortamı ve mutlu bir yaşam her kurumun yaratmak ve oluşması için katkı sağlamak istediği bir durum. Kurumlar ve İK departmanları, gelir artışı, yan haklar, sosyal haklar gibi birçok yöntemle çalışanlarının mutlu olması için çaba sarf etse de çoğunlukla başarılı olamazlar. Özellikle personel devir oranının artması gibi belirteçlerin ortaya çıkması durumunda çalışanların kurum içerisinde mutlu olması acil çözülmesi gereken bir soruna dönüşüyor. MUTLULUK ALIŞKANLIĞI eğitiminde çalışanların mutluluk tanımlarına derinlemesine bir bakış atarken, onların mutluluklarını engelleyen zihinsel durumlarını dönüştürmek üzere pratik ve etkili çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Mutluluk halinin, bilimsel ve nörolojik yanlarını da vurguladığımız eğitimde, çalışanların bu hale uyumlanması için önemli farkındalıklar yaşamalarına yardımcı oluyoruz. Eğitim sonunda oluşan son tabloda mutluluk halinin ne kadar kolay ulaşılabilir olduğunu fark eden çalışanlar, bir yandan da bu hali bir alışkanlığa dönüştürmek için tavsiyeler ve taktikler edinmiş oluyor. 

Eğitim sonucunda edinilen bazı kazanımlar şu şekilde;

 • Kendini keşfetme
 • Geniş bakış açısı
 • Dengeli bir ruh hali
 • Farkındalığın artması
 • Üretkenliğin artması
 • Performansın artması
 • Üretkenliğin artması
 • Uyumlu ve güçlü iletişim
 • Stres seviyesinin en aza inmesi
 • Kurum sadakatinin artması

Takım Ruhu

Kurumlar birçok farklı karaktere sahip bireylerin bir arada çalıştığı yerlerdir. Her bireyin bir parmak izi gibi kendine ait bir zihinsel örüntüsü olduğu için ve her yaşadığı duruma özel bir mizaca büründüğü için takım uyumu yakalanması zor bir süreç olabiliyor. Takım uyumu yakalayan her topluluğun başarılı olduğunu göz önüne aldığımızda ise bu konu daha fazla önem kazanıyor. Takım uyumu sağlayamayan topluluklarda verimsizlikte artışlar, hiyerarşide aksaklıklar, iletişimde sorunlar ve uyumsuz durumlar meydana geliyor. TAKIM RUHU eğitiminde çalışanların birlikte çalışırken yaşadığı problemlere, bireysel algılama örüntülerine daha yakından bakıyoruz. Onların uyumsuzluk yaşamalarına neden olan zihinsel durumların ortadan kalkması için güçlü çalışmalar yapıyoruz. Eğitim sonunda takım olmaya bambaşka pencerelerden bakabilen bireyler, birbirleri için daha özverili olurken, takımın başarısı için da daha aktif bireylere dönüşüyor. 

Eğitim sonucunda oluşan bazı kazanımlar şu şekilde; 

 • Geniş bakış açısı
 • Önyargısız yaklaşım
 • Yenilikçi bakış açısı
 • Kişiselleştirmeme
 • Özverili olabilme
 • Yaratıcılıkta artış
 • Güven ortamı
 • Güçlü iletişim
 • Üretkenliğin artması
 • Motivasyonun artması

İletişimin Gücü

Kurumsal yaşamda birçok sorun iletişimde yaşanan anlaşmazlıklardan meydana geliyor. Çalışanların kısıtlı iletişim yetkinliklerinden dolayı ortaya çıkan bu anlaşmazlıkların sebep olduğu egosal davranışlar ve yüksek stres, iş sürecindeki tüm alanlara yansıyor. Bu da kurum işleyişini temelinden etkiliyor. Geç kalan görevler, yanlış sürdülen süreçler ve bunların neden olduğu başarısızlık düşüncesiyle gelen olumsuz duygular hem kurumu hem de bireyin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. İLETİŞİMİN GÜCÜ eğitiminde çalışanların iletişime dair yaşadığı tüm problemli konularda etkin rol alıyoruz. Eğitim sonunda kazanılan yetkinlikler, bakış açıları ve zihinsel durum sayesinde kurum içi iletişimde fark yaratan bir süreç başlıyor! 

Eğitim sonucunda oluşan bazı kazanımlar şu şekilde;

 • %100 dinleyebilme
 • Kendini daha etkin ifade edebilme
 • Olanı olduğu haliyle görebilme ve duyabilme
 • Daha geniş ve esnek bir bakış açısı
 • Proaktif yaklaşım
 • Etkin problem çözebilme
 • Stres seviyesinin en aza inmesi
 • Üretkenliğin artması

Değerlendirme ve Takip

Özel tasarlanmış tüm eğitimlerimize dahil olan bu eğitim ile çalışanlarınızın yaşadığı süreçleri, deneyimleri ve eğitimlerimiz sonucunda geldiği noktayı takip ediyor, analiz ediyor ve karşılaştıkları zorluklardan çıkmaları için destek veriyoruz. DEĞERLENDİRME ve TAKİP eğitimi tüm eğitimler bittikten 1 ay sonra gerçekleşiyor.  

Eğitim sonrasında ise kurumunuza özel bir değerlendirme raporu hazırlıyor ve iletiyoruz.

İOM Vakfı olarak bugüne kadar verdiğimiz eğitimler sonucunda eğitime katılan her birey hayatında kayda değer fark yarattı. Bugüne kadar eğitimlerimize katılan yüzlerce kişiye dayanarak şunu çok net ifade edebiliriz ki bu eğitimler, kurumunuza ve kurumunuzun değerli çalışanlarına çok iyi gelecek ve bu mümkün!