Kendine Yetmek Konusunda İYİ OLMAK MÜMKÜN!

İOM Eğitmenlerinden Birebir Danışmanlık Seansı Alın

İyi Olmak Mümkün yöntemleri ile yapılan danışmanlık seansı sonrası birçok katılımcı kendine yetememek ve benzeri sorunlarında seans anından başlayarak azalma, yok olma ve kalıcı olarak düzelme yaşadıklarını belirtti.

 • Neden danışmanlık seansı almalısınız?

  İOM yöntemleri iyi olmanız için size birçok alanda katkı sağlar. Hayatınızda iyi gitmediğini düşündüğünüz her alanda olağanüstü dönüşümler yaşamanızın yolunu açar.

 • Başka hangi amaçlarla danışmanlık seansı alabilirsiniz?

  Danışmanlık seansı size çok geniş bir kapsamda yarar sağlar.

  • Bağımlılıklar
  • Aile İlişkisi
  • Ebeveynlik Becerileri
  • Aşk İlişkisi
  • Arkadaş İlişkisi
  • İş İlişkisi
  • Endişe ve Kaygı
  • Öfke Kontrolü
  • Stres ve Anksiyete
  • Hastalık Belirtileri
  • Para ile İlişki
  • Zaman Yönetimi
  • Mutluluk Alışkanlığı
  • ... ve çok daha fazlası ...

KENDİNE YETMEK

Kendine Yetmek Nedir?

Kendine yetmek, bir bireyin kendi ihtiyaçlarını bağımsız olarak karşılayabilme, yaşamını sürdürebilmek için gerekli beceri ve kaynaklara sahip olma durumudur. Bu durum, hem fiziksel hem de duygusal bağımsızlığı kapsar ve bireyin dışarıdan sürekli yardıma ihtiyaç duymadan yaşamını idame ettirmesini sağlar.

Kendine Yetememe Durumları

Fiziksel Bağımsızlık: Günlük yaşam aktivitelerini (yemek yapma, temizlik, giyinme vb.) tek başına gerçekleştirebilme.
Mali Bağımsızlık: Kendi gelirini elde edebilme ve finansal olarak bağımsız olma.
Karar Verme Yetisi: Kendi kararlarını alabilme ve bu kararların sorumluluğunu üstlenebilme.
Duygusal Dayanıklılık: Zor durumlarla başa çıkabilme ve duygusal olarak dengede kalabilme.
Problem Çözme Yeteneği: Karşılaşılan sorunları çözme konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olma.
Sosyal Bağımsızlık: Sosyal ilişkileri yönetebilme ve sağlıklı sınırlar koyabilme.

Kendine Yetmenin Türleri

 • Ekonomik Bağımsızlık
 • Fiziksel Bağımsızlık
 • Duygusal Bağımsızlık
 • Sosyal Bağımsızlık
 • Eğitimsel Bağımsızlık

Kendine Yetememe Nedenleri

 • Sağlık Sorunları: Kronik hastalıklar veya fiziksel engellilik, günlük aktiviteleri bağımsız olarak yapmayı zorlaştırabilir.
 • Özgüven Eksikliği: Düşük özgüven, bireyin bağımsız kararlar almasını ve uygulamasını zorlaştırır.
 • Anksiyete ve Depresyon: Ruhsal bozukluklar, günlük yaşamı sürdürebilmeyi ve kendine yetmeyi engelleyebilir.
 • Aile ve Sosyal Destek Eksikliği: Yetersiz sosyal destek, bireyin ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırabilir.
 • Finansal Sorunlar: Yetersiz gelir veya kötü finansal yönetim, ekonomik bağımsızlığı kaybetmeye yol açar.
 • Eğitim Eksikliği: Yetersiz eğitim veya mesleki becerilerin eksikliği, istihdam edilebilirliği ve ekonomik bağımsızlığı etkiler.
 • Çocuklukta Yetersiz Destek: Erken yaşlarda yeterli rehberlik ve destek alamama, yetişkinlikte bağımsızlık sorunlarına yol açabilir.
 • Travma ve Şiddet: Fiziksel veya duygusal travmalar, bireyin kendine yetme yeteneğini olumsuz etkileyebilir.
 • Kültürel Faktörler: Bazı kültürlerde bireysel bağımsızlık yerine topluluk veya aile bağımlılığı ön planda olabilir.

İOM Vakfı Eğitmenlerinden Birebir Danışmanlık Seansı Alın