Mustafa Gürgürel

Mustafa Gürgürel​

mustafagurgurel@iomvakfi.org.tr

Dr.Öğr. Üyesi Mustafa Gürgüler, 1987 yılında Mimar Sinan Üniversitesi,Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Tasarımı bölümünden mezun olmuştur. Aynı okulda “Sanat Olarak Tekstil ‘konusunda yüksek lisans ve sanatta yeterlilik eğitimini 1998 yılında tamamlamıştır.1989-2005 yılları arasında Avrupa ülkelerine ihracata yönelik erkek üst giyimi üreten ihracat firmalarında farklı markalar için giysi koleksiyonlarını hazırlamış, ünvanı ile danışman, koleksiyon koordinatörü,moda pazarlama bölümlerinde çalışmıştır. 2006 yılında Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Bölümü’nde Dr.Öğr. Üyesi olarak göreve başlamış,2016 yılında aynı görevi halen Haliç Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda bölümünde halen sürdürmektedir. Tekstil tasarım eğitimi alanında bilgisayar destekli baskı tasarım, desen, yüzey tasarım,portfolyö ve sunum, moda pazarlama, lüks marka yönetimi gibi konularında lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermekte, tez danışmanlığı yapmaktadır. Tekstil malzeme ve tekniklerinin sanat olarak kullanılması konusunda kişisel sergiler gerçekleştirmiş, ulusal ve uluslararası karma sergilere katılmış, makaleleri yayınlanmıştır.