Abdullah Ayhan Şan

Abdullah Ayhan Şan

abdullahayhansan@iomvakfi.org.tr

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1980 yılında mezun olmuş, 2001-2002 yıllarında Sussex Üniversitesinde (İngiltere) organize suçlar konusunda tezli eğitim almıştır. 1982-2014 yıllarında yurdun muhtelif yerlerinde Cumhuriyet savcısı, Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmış, 2014 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevindeyken kendi isteği ile emekliye ayrılmıştır.  Kasım 2014 tarihinden beri Ankara Barosu’nda kayıtlı, 3 kişilik avukatlık ofisinde kurucu-yönetici avukat olarak hukuka hizmete devam etmektedir.