Açık Rıza Metni

KULLANICILARA AİT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ, AKTARIMI VE TİCARİ İLETİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

İOM VAKFI(“İOM”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket bünyesinde hizmet/servis verilen gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

Bu sorumluluğumuzun tam idrakiyle; sayfa görüntüleme sayınız, kaydet butonu tıklama sayınız, ortalama oturum süreniz, dil tercihiniz, şehir ve ülke bilgileriniz, browser bilgileriniz, işletim sistem bilgisi, cihaz bilgisi, ilgi alanı kategorisi, sayfadaki link tıklama sayısı türündeki kişisel verilerinizi Google’a ürünün reklam ve raporlama özelliğini geliştirmek amacıyla; adınız soyadınız, mail adresiniz, IP adresiniz, tarayıcı kimliği, teslimat şehri, ülke kodu, telefon numaranız, doğum tarihi, cinsiyet  türündeki kişisel verilerinizi Meta’ya ürünün reklam özelliğini geliştirmek amacıyla ve adınız soyadınız, fotoğrafınız, kullanıcı şirket logosu, unvanınız, teslimat adresiniz, kullanıcı şifreniz, şirketinizin ve varsa şahsi websiteniz, cep telefonu numaranız, whatsapp numaranız, fax numaranız, şirket adı, telefonu ve adresi, IBAN numaranız, sosyal medya adresleriniz tipindeki türündeki kişisel verilerinizi İOM VAKFI personel ve yöneticileri ile ürünün geliştirilmesi süreçleri amacıyla 3. taraf hizmet sağlayıcılarıyla ve server hizmeti alınan Turhost hosting servisine aktarılmaktadır.

Yukarıda sayılan genel nitelikli kişisel verilerimin yasal saklama süresinin dolması halinde kişisel verilerimin ilgili Kanun ve buna bağlı alt yasal düzenlemelere uygun şekilde silineceği, yok edileceği veya anonim hale getirileceği konularında Kanun’un 10. maddesine göre tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, İOM VAKFI tarafından hazırlanmış “Kullanıcılara Ait Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni”’ni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki ve baskı altında kalmaksızın işbu “Açık Rıza Beyanı” yazısında yukarıda belirtilen kişisel nitelikli kişisel verilerimin İOM VAKFI tarafından toplanılmasına, kaydedilmesine, işlenilmesine ve aktarılmasına ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerimiz uyarınca aktarılmasına ve sms ile e-mail aracılığıyla elektronik ticari ileti gönderilmesine açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.